سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الناز رستم پور –
محمدرضا ابوالحسنی –

چکیده:

در این مقاله رسانندگی آندریف نقطه های کوانتومی آشوبناک و انتگرال پذیر که با تماس نقطه ای به فلز عادی و ابررسانا جفت شده اند با استفاده از نظریه ماتریس کاتوره ای بررسی می شود. وابستگی رسانندگی آندریف به ولتاژ نشانه کوانتومی دینامیک کلاسیکی نقطه کوانتومی است.در نقطه های کوانتومی انتگرال پذیر رسانندگی بطور خطی کاهش می یابد در حالیکه در نقطه های کوانتومی آشوبناک افت سریع ولتاژ را داریم. همچنین رسانندگی اندریف را با توجه به اثر بازگشتی در دو مورد تماسهای بالستیک و تونل زنی بیان می شود.