سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فائزه صفوی سهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
شهریار ملکی – دانشجوی دکتری فیزیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فرهود ضیائی – استاد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:
نانو لوله های کربن از جمله مواد جدیدی هستند که به خاطر دارا بودن خواص منحصر به فرد الکتریکی، اپتیکی، گرمایی و مکانیکی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از طریق ترکیب با پلیمرها، با تشکیل نانو کامپوزیتهای پلیمر-نانو لوله کربن خواص ذکر شده را بهبود می بخشند. در این شبیه سازی، رسانندگی الکتریکی نانو کامپوزیت پلی اتیلن-نانو لوله کربن به روش المان محدود در کسرهای حجمی مختلف از نانولوله های کربن و در گستره وسیعی از فرکانس در محدوده 10 Hz تا 10 MHz محاسبه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی بر استفاده از روش المان محدود برای محاسبه رسانندگی الکتریکی نانو کامپوزیتهای پلیمر-نانو لوله کربن در فرکانسهای مختلف صحه می گذارند