سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرجان جعفری – گروه فیزیک- دانشگاه اصفهان
فردین خیراندیش – گروه فیزیک- دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله یک پتانسیل الکتریکی با شکل دلخواه بر روی گرافین خالص در نظر گرفتیم و ضریب عبور را به روش تقریب مستطیلهای کوچک بدست آوردیم. رسانندگی و فرمول لاندائور رادر این حالت بدست آورده و مشاهده نمودیم که مقدار رسانندگی در این حالت از مقدار مینیمم پیش بینی شده4e2/hЛبرای نمونه های خالص، بیشتر است.