سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق از حمام Watts در دمای 45 درجه سانتیگراد و pH=3/8 برای بررسی مکانیزم رسوب الکتریکی روی فولاد ساده کربنی در پوششهای «نیکل نانو کریستالی« استفاده شد. پوشش ها تحت آزمایش XRD قرار گرفته و اندازه دانه ها با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد. با استفاده از نتایج XRD همچنین بافت نمونه ها مشخص شد مکانیزم رسوب الکتریکی پوشش «نیکل نانو کریستالی» در سطوح الکترو پولیش به روش EIS در پتانسیلهای -0/750V – 0/900V که به ترتیب مربوط به دانسیته جریانهای( 1.94mA/Cm(2),30mA/Cm(2 می باشند، بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در پتانسیل -0/750V دو ثابت زمانی وجود دارد ثابت زمانی اول به صورت یک نیم دایره خازنی در فرکانس های بالا مربوط به انتقال بار می باشد در حالیکه ثابت زمانی دوم به صورت یک نیم دایره القایی در فرکانس های پایین، احتمالاً مربوط به جذب ترکیبات واسطه نظیر( +)NiOH می باشد. کاهش مقدار پتانسیل به -0/900V منجر به کاهش مقاومت انتقال بار و حذف حلقه القایی شده و به جای آن پراکندیگی ناشی از فرآیند استراحت (Relaxation) در فرکانسهای کم رخ می دهد این نتایج، یافت نمونه را تأیید می کند.