سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه گیلان
آرش بهار – استادیاربخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – استادیاربخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

چکیده:
دیواربرشی فولادی برای مقاوم سازی ساختمانهای فولادی درحدود 15سال اخیر موردتوجه مهندسان سازه قرارگرفته است ازسال 1970 مهندسین سازه دیوارهای برشی فولادی را به عنوان سیستم مقاوم باربرجانبی برای ساختمانهای بلندمرتبه جدیددرمناطق با خطرلرزه ای زیاد مانندکالیفرنیا وژآپن به کارگرفتند ویژگیهای منحصربفرد آن باعث جلب توجه بیشتر همگان شدهاست ازویژگیهای آن اقتصادی بودن اجرای اسان وزن کم نسبت به سیستمهای مشابه شکل پذیری زیاد نصب سریع جذب انرژی بابا و کاهش قابل ملاحظه تنش پسمانددرسازه را می توان نام برد دراین تحقیق به بررسی رفتارغیرخطی دیواربرشی فولادی با بازشوهای دایره ای مستطیلی و مربعی پرداخته شدهاست تحقیق حاضردرنرم افزار ABAQUS (ver6.11 موردمطالعه قرارخواهد گرفت و دراخرنتایج ازمایشات بررسی خواهند شد