سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر پیرموز – اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی، ارومیه
امیر ساعدی داریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابراهیم محمدرضا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این بررسی مدل اجزای محدود پارامتریک اتصالات پیچی نبشی نشیمن ایجاد گردیده است. کلیه مشخصات هندسی و مکانیکی مصالح در این مدل متغیر در نظر گرفته شده است. المانهای شش وجهی سه بعدی که دارای هشت گره می باشد برای مدلسازی اجزای اتصال بکار رفته است. به منظور در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی اجزای اتصال و لغزش آنها بر روی یکدیگر، کلیه سطوح مجاور هم از قبیل: سطوح نبشی- بال تیر، نبشی- جان تیر، سرپیچ- بال نبشی، این سطوح توسط الگوریتم تماس سطحی، باهمدیگرمزدوج شده اند. به منظور در نظر گرفتن اثرات پیش تنیدگی پیچها، نیروی اولیه پیش تنیدگی بر بدنه پیچها اعمال شده است. نتایج آنالیز مدلهای عددی با نتایج آزمایش مقایسه شده و بعد از اثبات صحت نتایج، تاثیر طول تیر در رفتار ممان- دوران این نوع اتصالات، مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با کاهش طول تیر سختی اتصال نیز افزایش پیدا می کند. در ادامه مدل اجزای محدود یک اتصال نبشی پیچی مطابق با ازمایش صورت گرفته توسط محققین ایجاد گردیده و مقایسه نتایج انطباق مناسبی بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایشی را نشان داده است. بطوریکه با روش اجزای محدود می توان رفتار اتصالات پیچی تخت بارگذاری سایکلیک را مورد برسی قرار داد.