سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین خان جان زاده – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده فناوری چوب و
حمیدرضا پیرایش – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده فناوری چوب و
محمد فرج اله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب

چکیده:

دراین پژوهش اثر نانورس نوع مونت موریلونیتکلویزیت 15A برروند جذب آب بلندمدت نانوکامپوزیتهای پلی پروپیلن / نانورس/ آرد چوب مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور چند سازه هایی از ارد چوب و پلی پروپیلن با نسبت وزنی 50:50 همراه با نانورس وزنی 0، 3 و 5 درصد ساخته شد. ماده ی سازگار کننده مالئیک انیدرید اصلاح شده با پلی پروپیلن نیز به میزان 5 درصد درتمام ترکیبها مورد استفاده قرارگرفت. نمونه های نانوکامپوزیت چوب – پلاستیک با استفاده از روش قالبگیری تزریقی ساخته و خوا ص فیزیکی و مکانیکی ان مطابق استاندارد ASTM مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با افزایش مقدار نانورس میزان جذب اب و واکشیدگی ضخامت نانوکامپوزیت کاهش می یابد از طرفی مقدار جذب اب و واکشیدگی ضخامت نانوکامپوزیت چوب پلاستیک با افزایش مدت زمان غوطه وری نیز افزایش می یابد.