سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی مشهد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بررفتار خزشی نانوکامپوزیت MDPE/CaCO3 می باشد به این منظور فیلمهای نانو کامپوزیت با 5و 10 درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم به روش قالب گیری فشاری آماده شد تست خزش به وسیله دستگاه TMA در تنشهای 10و20MPa انجام شد ارزیابی میکروسکوپی نمونه های نانوکامپوزیتی نیز توسط دستگاه SEM انجام شد نتایج آزمایشات نشان میدهد که با افزایش نانوذرات کربنات کلسیم به زمینه MDPE, پایداری ابعادی نمونه افزایش یافته و کرنش خزشی و نرخ کرنش خزشی کاهش می یابد.