سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا جهانگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکد
سعیدرضا الله کرم – دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده متالورژی و م
علیرضا معینی – کارشناس، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه، واحد پیرومتالورژی

چکیده:

فولادهای زنگ نزن دسته ای از فولادها می باشند که به علت دارا بودن مقادیر بالای کرم دارای مقاومت به خوردگی عالی می باشند. این دسته از فولادها به علت خواص مکانیکی و خوردگی بالا از جملهپرکاربردترین فلزات می باشند. در این تحقیق میزان خوردگی اتمسفری فولاد زنگ نزن 304 و 316 در کارخانه ذوب مس سرچشمه که حاوی مقادیر بالایSO2 می باشد، بررسی شد. نمونه های فولادی در قسمتهای مختلف کارخانه قرار گرفتند و سپس دردو دوره زمانی بررسی بر روی آنها انجام شد. در این بررسی عمق عمیق ترین حفره ها و دانسیته حفره های روی سطح اندازه گیری شد. جهت بررسی هایبیشتر تست پلاریزاسیون در محیط شبیه سازی شده باران اسیدی نیز بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که رطوبت نسبی عامل مهمی در حفره دار شدن فولاد زنگ نزن می باشد. همچنین در رطوبت نسبی پایینCO2 نیز همچون SO2 عامل مهمی در حفره دار شدن فولاد می باشد.