سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر بهشت آیین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

ستونهای مرکب عمدتا به دو روش متداول ساخته می شوند. در این روش اول ستون های فولادی با بتن پر می شوند (CFT) و در روش دوم ستون های فولادی در بتن مدفون می گردند (SRC). هر کدام از این دو روش دارای مزایا و معایبی می باشند. عدم نیاز به قالب بندی ،عدم نیاز به میلگرد گذاری و اثر محدود کنندگی فولاد بر بتن در ستونهای (CFT) و صلبیت زیاد، سرعت بالا در ساختمقاومت برشی زیاد در ستونهای (SRC) از جمله مزایای این نوع ستونها می باشند. با ایجاد یک مقطع جدید که ترکیبی از هر دو مقطع می باشد، یعنی قرار دادن یک مقطع فولادی ساختمانی در داخل یک ستون (CFT)، می توان تا حدودی معایب هر دو نوع مقطع را مرتفع نمود و در عین حال از مزایای هر دو بهره گرفت. این ستونها به ستونهای فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقطع فولادی (SR-CFT)مشهور هستند. در این مقاله به بررسی رفتار این نوع جدید از مقاطع مرکب با استفاده از روش عناصر محدود و به کمک نرم افزار ANSYS 9.0 پرداخته شده است. جهت اطمینان از صحت مدلسازی نتایج تحلیل های عددی ستون های (CFT) و (SR-CFT) با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده واز درستی مدلسازی، اطمینان حاصل شده است.