سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش فتاح الحسینی – دانشجوی دکتریدانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاددانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاددانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیاردانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تشکیل لایه رویین بر روی سطوح برخی فلزات و آلیاژها در تماس با محلول های الکترولیتی و یا اتمسفرآن ها را در مقابل خوردگی محافظت می کند. امروزه مشخص شده است که پایداری لایه رویین بهخواص الکترونی و یونی آن وابسته است. اما مکانیزم های حاکم بر تشکیل و شکسته شدن لایه رویین هنوز به طور کامل مشخص نشده است . در حقیقت تعیین مکانیزم های حاکم یک شرط لازم برایحفاظت موثر فلزات در مقابل خوردگی است . در این میان اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به این هدف است . از این رو در تحقیق حاضر مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن316L درمحلولM H2SO4 0/05 با استفاده از اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد.مطالعات امپدانس متناوب نشان دادکه مقاومت به خوردگی عالی فولاد زنگ نزن316 Lبه واسطه تشکیل لایه رویین روی سطح و به تبع آن ایجاد یک نیم دایره در فرکانس های بالا در تمام منحنی های نایکوئیست در بازه رویین شدن است .