سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه حامدی – استادیار گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد نصرتی قزوینی نژاد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

هدف از این تحقیق ، بررسی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی مودی و مقایسه آن با روش تحلیل دینامیکی غیر خطی می باشد. در این تحقیق از سه قاب دو بعدی با ارتفاع متفاوت و چهار سازه سه بعدی که از لحاظ سختی در پلان به صورت منظم و نامنظم هستند ، استفاده شده است. مواردی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : بیشینه تغییر مکان طبقات و همچنین نسبت تغییر مکان نسبی طبقات در روش استاتیکی غیر خطی مودی و روش تحلیل دینامیکی غیر خطی. نتایج این تحقیق خاکی از آن است که منظور نمودن اثر مودهای بالاتر باعث بهبود نتایج شده است. به عنوان نمونه در قاب 10 طبقه حداکثر مقدار اختلاف بدست آمده در تخمین پارامتر نسبت تغییر مکان نسبی طبقات از 66% با در نظر گرفتن تنها مود اول تغییر شکل، به 28% با در نظر گرفتن اثر سه مود، کاهش یافته است.