سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی حکیمی – شرکت پیمان خطوط گستر تهران
نورالله فرداد – شرکت پیمان خطوط گستر تهران
محمدحسن بنای شاهانی – شرکت پیمان خطوط گستر تهران

چکیده:

باز و بستن کلیدها در برخی کاربردها باعث ایجاد اضافه ولتاژ و جریان های شدید گذرا می گردد. این اضافه ولتاژها در کلید رخ داده ولی بخش های مجاور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . اقدامات متقابلی نظیر مقاومت های کار گ ذاشته شده 1 ، راکتور یا مقاومت میرا کننده 2 و برق گیر ها 3 برای محدود کردن اثرات ناپایداری سوییچینگ اتخاذ می شوند. این روش ها نامطمئن و گران می باشد و مشکل را به صورت اساسی حل نمی کند . هدف از این مقاله استفاده از کنترل کننده سوییچ ینگ 4 برایکلید های قدرت در شرایط غیر عادی می باشد . در این مطالعه
ابتدا سوییچینگ کلید ها در شرایط غیر عادی که شامل برش جریان , تصعید ولتاژ در زمان سوییچینگ خازن, تصعید ولتاژ در زمان سوییچینگ راکتور و حالات گذرای سیستم سه فاز می باشد بررسی شده و در ادامه راهکارهایی جهت جلوگیری از حالات مذ کور ارائه می گردد. استراتژی های مختلف سوییچینگ برای خازن های شنت , راکتور های شنت , ترانسفورماتور های قدرت و خطوط انتقال به تف صیل بحث میشود و نکات لازم در مورد باز و ب سته کردن کلید در حالات فوق الذکر مطرح می گردد . در ادامه کنترل تطبیقی در باز و بستن کلید بر رسی می شود . کنترل تطبیقی به این صورت است که خطای دریافت شده از هدف نهایی در عملیات کنترلی بعدی به طور خودکار جبران خواهد شد. در انتها کنترلکننده سوییچینگ PSD02 به عنوان نمونه تحلیل شده است