سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب اصغرپور – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
سمن ستوده – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

فرآیند تزریق گازی قابل امتزاج یکی از متداول ترین فرآیندهای پیشرفته برای بازیافت نفت است . طراحی و اجرای موفق تزریق گ از قابل امتزاج، به تعیین حداقل فشار برای قابلیت امتزاج (MMP)، مشخصات مخزن و خواص سیال بستگی دارد. MMP نشان دهنده پایین ترین حد فشاری است که در آن فشار، واکنش قابل امتزاج انجام گیرد. روش های تجربی موجود برای تعیین MMP هم وقت گیر و هم پر هزینه است . بنابراین استفاده از رابطه هایی که برای سیالات زیادی قابل اطمینان باشد ، برای تحقیقات اولیه قابل قبول است. این مقاله شامل ارزیابی دقیق و مقایسه روابط MMP و مدل های ترمودینامیکی است که با استفاده از م عادله ایستا توسط نرم افزار PVT انجام شده است. MMP فشار مطلوب بر ای تزریق می باشد. زیرا افزایش میزان بازیافت نفت در فشارهایی بالاتر از حد MMP ناچیز است و در فشارهایی پایین تر از مقدار MMP به طور قابل توجهی پایین است. پس دقت در انتخاب MMP مناسب در بازیافت نفت بسیار مهم است .