سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی چراغعلی زاده – دانشجو کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور تعیین هدف عملکرد در طراحی بر اساس عملکرد هر کدام از دستور العمل ها ATC-40 و FEMA-356 روشهای متفاوتی را بکار می گیرند. ATC-40 از روش طیف ظرفیت و FEMA-356 از روش ضرایب تغییر مکان استفاده می کنند. محققان با بررسی این روش ها برای ساختمان های مشابه دریافتند که نتایجمتفاوتی را ارائه می دهند. بهمین دلیل برای اصلاح این دو روش به منظور همگرایی در نتایج، پروژه ای تعریف شده که بعنوان FEMA-440 در دست می باشد. با توجه به کاربرد روز افزون طراحی بر اساس عملکرد در مهندسی لرزه ای، بررسی و چگونگی استفاده از این اصلاحات نیاز شده است تا بتوان همگام با دستور العمل های ATC , FEMA قدم برداشت. درپایان نیز یک مثال عددی آورده شده و از 4 روش ذکر شده حل و مقایسه شده است و نتایج مطلوب بدست امده است.