سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی چراغعلی زاده – گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور تعیین هدف عملکرد در طراحی بر اساس عملکرد هر کدام از دستورالعملها ATC-40 , FEMA-356 روشهای متفاوتی را به کار می گیرند. ATC-40 از روش طیف ظرفیت و FEMA-356از روش ضرایب تغییر مکان استفاده می کنند. محققان با بررسی این روشها برای ساختمانهای مشابه دریافتند که نتایج متفاوتی را ارائه میدهخند. بهمین دلیل برای اصلاح این دو روش به منظور همگرایی در نتایج، پروژه ای تعریف شده که بعنوان FEMA-440 در دست می باشد. در این دستور العمل این روشها با نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی مقایسه و روابط اصلاحی ارائه شده است. باتوجه به کاربرد روز افزون طراحی بر اساس عملکرد در مهندسی لرزه ای، بررسی و چگونگی استفاده این اصلاحات نیاز شده است تا بتوان همگام با دستور العمل های FEMA و ATC قدم برداشت.