سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا استخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی و
بیژن هنرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
نصراله شکیباصفت – کارشناس ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری

چکیده:

با افزایش مصرف منابع انرژی جدید ناپذیر و کاهش منابع جدید مخازن هیدروکربوری در اینده نزدیک جهان با چالش جدیدی در زمینه انرژی رو برو خواهند شد در اکثر مخازن نفتی میزان نفت قابل استحصال بین 40-30 درصد می باشد البته برای تعدادی از مخازن کشور ما آن رقم حدود 20 درصد می باشد با بکارگیری روشهای ازدیاد برداشت EOR به این ارقام حداکثر 20 درصد اضافه خواهد شد که در ان صورت هم بیش از نیمی از نفت اولیه در مخزن به جا خواهد ماند. در این مطالعه به روشهای نوین ازدیاد برداشت می پردازیم.