سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه میری علی آباد – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با پیشرفت سریع علوم و پیچیده شدن زندگی انسان ها نیاز به تسلط برپدیده های طبیعی و صنعتی و بدست آوردن نتیجه مطلوب از آنها بیشتر احساس می شود اصطلاح اتوماسیون Automation صنعتی بطور عام مربوط به علوم و تکنولوژیهای بکاررفته در کنترل پروسه است و شامل کنترل فرایندهای متفاوتی در صنعت می باشد درهر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گرددک هاین بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولاتهدف ازاتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. یک سیستم کنترل باید قادر باشد فرایند را با دخالت اندک یا حتی بدون دخالت کاربران کنترل نماید دریک سیستم اتوماتیک عملیات شروع تنظیم و توقف فرایند با توجه به متغیرهای موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام میگیرد.