سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

بررسی زلزله های گذشته نشان می دهد که ساختمانهای نامنظم، در مقایسه با ساختمانهای منظم، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده اند لذا تحقیق در خصوص رفتار این ساختمانها با استفاده از روشهای مناسب و در عین حال ساده، ضروری به نظر می رسد. در این راستا روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی به دلیل سادگی و سرعت انجام مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته اند. به تازگی روش استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی ( Modal Pushover Analysis) که با نام اختصاری ( MPA) شهرت یافته است. جهت بهبود دقت روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی سنتی، خصوصا در ساختمانهای بلند و نامنظم، معرفی گردیده است. این روش قادر است تاثیر مودهای بالاتر سازه را در پاسخ نهایی لحاظ کند. هدف از این تحقیق بررسی روش ( MPA) در تحلیل ساختمانهای با نامنظمی جرم در ارتفاع در قابهای دو بعدی مورد توجه قرار گرفته و پارامترهای مهم در ارزیابی لرزه ای آنها، که شامل تغییر مکان طبقات و نسبت تغییر مکان نسبی طبقات می باشد از روش ( MPA ) استخراج شده و با نتایج روش دقیق تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ( NLTA) مقایسه گردیده است. لذا ضمن بررسی عملکرد سازه های با نامنظمی جرم در ارتفاع، مشخص شد روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی ( MPA ) در حالتهای مورد مطالعه ، نتایج نزدیکی به روش دقیق تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ( NLTA) ارائه می کند و می تواند به عنوان روشی مناسب که دارای دقتی قابل قبول است جهت تخمینپاسخهای لرزه ای ساختمانهای با نامنظمی جرم در ارتفاع به کار گرفته شود.