سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم شریفی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استاد یا ر، گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
عبدالمجید مسکوکی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
امیرحسین الهامی راد – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوا

چکیده:

اغلب رنگ های استفاده شده در صنعت غذا منبع شیمیایی دارند و به دلیل اثرات زیانبار استفاده از مواد شیمیایی ، امروزه گرایش به س مت استفاده از رنگ های طبیعی است .در راستای ای