سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نواب حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،گروه مهندسی شیمی،ماهشهر ایران
اسدالله ملک زاده –
عبدالرسول پورانفرد –

چکیده:
بهبود ویژگیهای گرمایی درانتقال انرژی سیالات میتواند موجب افزایش انتقال حرارت درآنان شود این افزایش انتقال حرارت پاسخی درمقابل ضعف انتقال حرارتی مبدلهای متداول و راندمان پایین آنان خواهد بود یکی ازروشهای مهم و کارا جهت غلبه برمشکلات ذکر شده استفاده ازفناوری نانوسیال می باشد ولی عمده مشکل نانوسیالات پایداری آنان و مشکل مهمتر پایداری بلندمدت آنان میباشد دراین تحقیق انواع روشهای مرسوم برای پایداری نانوسیالات و چگونگی عملکرد آنان بررسی شده است این روشها عبارتند ازتنظیم PH استفاده ازمواد فعال کننده سطحی و پراکنده سازها و روشهای فیزیکی همچنین روشهای بکارگرفته شده جهت پایداری نانوسیالات توسط برخی محققین اورده شده است