سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود حق شناس – دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا ملکی – کار شناس ارشد سازمان زمین شناسی و معدنی کشور
محمد خشنودی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی میرزایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کاهش روز افزون منابع نف تی در جهان، صنایع نفت و پتروشیمی در آینده با مشکلات زیادی رو به رو خواهند بود . ولی با استفاده از گاز طبیعی به جای نفت خام می توان نسبت به آینده امیدوارتر بود . دو روش عمده جهت تولید فرآورده های با ارزش از گازطبی عی وجو د دارد که شامل روش های مستقیم و غیرمستقیممی باشد . در روش غیر مستقیم، ابتدا گاز طبیعی به گاز سنتز تبدیل شده و سپس گاز سنتز توسط فرآیند سنتز فیشرتروپش به فرآورده های دیگر تبدیل می شود . در روش مستقیم سعی بر آن است تا گاز طبیعی را به صورت مستقیم به فرآو رده های دیگر تبدیل کنند . از جمله روش های مستقیم می توان به زوج شدن اکسایشی متان اشاره کرد . صرف نظر از روش کار، در وضعیت فعلی، اغلب فرآیندهایتبدیل گاز طبیعی نیاز به سرمایه گذاری عظیم داشته و سود حاصل از آنها ً نسبتا کم می باشد . در این تحقیق ملاحظات فنی و اقتصا دی مربوط به هشت فرآیند تبدیل گازطبیعی را بررسی کرده و مقایسه می نماییم . این هسشت فرآیند عبارتند از : سنتز غیر مستقیم متانول، زوج شدن اکسایشی گاز طبیعی به اولفین ها، زوج شدن اکسایشی به بنزین، تولید محصولات میان تقطیر به روش فیشرتروپش، سنتز فیشرتروپش به بنزین ، تبدیل گازطبیعی به اولفین ها از طریق متانول، تولید بنزین از گازطبیعی از طریق متانول و تبدیل مستقیم گاز طبیعی به متانول .