سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
داریوش شیرمردی – استان خوزستان شهرستان مسجد سلیمان خیابان نمره یک
امیرافضل کیانی شاهوند –

چکیده:
برخلاف روشهای حفاری قدیمی که اغلب باعث کاهش فوق العاده ی نفوذپذیری سنگ ها میشوند روش حفاری با استفاده از تکنولوژی لیزر باعث افزایش نفوذپذیری سنگ و درنهایت افزایش تولید نفت و یا گاز ازچاه می شود حفاری سنگ با استفاده ازتکنولوژی لیزرعبارت است از فرایندی جهت حذف سنگ که درآن ازتنش حرارتی برای شکستن سنگ به قطعات کوچکتر و خارج کردن خرده سنگهای کوچک باقیمانده توسط روشهای تخلیه استاندارد می باشد روند عمل حفاری سنگ با استفاده ازلیزر به پارامترهای موج لیزر ویژگیهای پرتو و پاکسازی گا همراه بستگی دارد دراین مقاله هدف اصلی مطالعه برروی تکنولوژی لیزر pullsed nd:yag برای حفرسوراخ درسنگهای مخزن و بررسی پارامترهایی است که درحفاری سنگ با استفاده ازلیزر اثرمی گذارند همچنین درپایان این مقاله دررابطه با اثراستفاده ازتکنولوژی لیزربرکاهش هزینه های حفاری مطالبی آورده شده است