سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرزو صیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان

چکیده:

رویاندن گیاه و تولید محصول در خاکهای آهکی و خاکهایی که دارای pH بالایی هستند، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . بخش مهمی از این مشکلات از آنجا ناشی می شود که در این خاکها به دلیل وجود pH بالا و غلظت زیاد یون کلسیم، عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها وابسته به pH است، مانند فسفر و همچنین برخی از عناصر کم مصرف، تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج می شوند ] 1 ؛ 4 ؛ . [ 5 وجود مکانیسمهای تثبیت کننده عناصر غذایی در این خاکها سبب می شود که همواره بخش کمی از کود مصرف شده، در اختیار گیاهان قرار گیرد و کودهای مورد استفاده بازده پایینی داشته باشند . محققین سعی دارند تا با اسیدی کردن خاک و کاهش pH ، از قدرت تثبیت این خاکها کاسته و بر حلالیت عناصر غذایی در این خاکها بیفزایند . در بسیاری از موارد از مواد اسیدزا ( گوگرد و اسید سولفوریک ) برای این منظور استفاده شده و در اکثر موارد نتایج بسیار سودمندی حاصل شده است [ 4 و7 ]استفاده از گوگرد برای کاهش pH خاکهای قلیایی، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی، تأمین سولفات برای گیاه و کنترل بعضی از بیماریها از دیر باز مورد توجه محققین بوده است .