سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید امیر حسین شاه امیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان گروه زمین شناسی
موسی نقره ئیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گروه زمین شناسی
محمود خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گروه زمین شناسی
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه زمین شناسی

چکیده:

کمپلکس توتک در هسته تاقدیس کوه سفید واقع شده است مطالعات پتروگرافی ترکیب غالب توده گرانیتی بن دونو را مونزوگرانیت و به ندرت سینوگرانیت تعیین کرده است که بعداً در اثر دگرگونی حرکتی به گرانیت گنیس تبدیل شده است. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی، مبین یک روند تفریق از ماگمای گرانیتی در مرکز به آپلیت در حاشیه می باشد.