سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دل آرام گل مروی – کارشناس ارشد محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حف
فرحناز لگزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا – دانشکده علوم و ف

چکیده:

آبسنگ های مرجانی اغلب جنگلهای بارانی دریا نامیده می شوند اگرچه ممکن است اطلاق واژه آبسنگ های مرجانی خشکی به جنگلهای بارانی مناسبتر باشد . مانند جنگلهای بارانی اهمیت آبسنگ های مرجانی نه فقط در تنوع خود مرجانها بلکه در میلیونها گونه ای که از ابتدا منحصرا با آنها در ارتباطند نهفته است . متاسفانه تمدن جدید بشری و آبسنگ های مرجانی همکاری ضعیف و محدودی دارند چنانکه بیشتر فعالیت های انسانی ( به عنوان مثال ماهیگیری ، جنگل زدایی ، غنی سازی مواد مغذی ، احتراق سوختهای فسیلی و استفاده از مواد شیمیایی ) به وسیله برهمکنش های اصلاحی ناسازگار با رقبا ، صیادان ،عوامل بیماریزا و همزیست ها موجب تخریب مستقیم و یا آسیب دیدگی غیر مستقیم آنها می شود . ایران از جمله کشورهای ثروتمند به لحاظ دارا بودن انواع گونه های آبسنگ های مرجانی به عنوان با ارزش ترین زیستگاه های حساس محیط زیست دریایی خلیج فارس است، ادامه روند آلوده کردن خلیج فارس، نابودی سطح گسترده تری از این منابع غنی را به دنبال می آورد و مستلزم توجه و مراقبت ویژه ای هستند .
بنابراین اگرچه ممکن است تلاشهای هماهنگ برای حفظ زیستگاههای آبسنگ های مرجانی روند رو به رشد آنها را کاهش دهد خوشبینی درباره سلامت صخره های مرجانی در کوتاه مدت را با توجه به افزایش جمعیت بشری و رشد اقتصادی دشوار می سازد .