سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده
بشیر حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده
صالح آشوری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده های فنی دا
محمود نیلی احمدآبادی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

فرآیند ریخته گری و شکل دهی نیمه جامد ، فرایندی جذاب در تولید قطعات در چند دهه اخیر نسبت به روش های سنتی و متداول ریخته گری و فورج می باشد. این روش به عنوان یک روش قابل اعتماد وموفق جهت ساخت قطعات نزدیک به شکل نهایی با خواص مکانیکی بالا و ریز ساختار یکنواخت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل مهم در فرآیند های شکل دهی نیمه جامد تولید شمش های اولیه با ریزساختار غیر دندریتی و کروی می باشد. روشSIMA به عنوان یک روش مناسب برای تولید شمش های اولیه با مقاطع کوچک و به خصوص برای فلزات حساس به اکسیداسیون شناخته می شوددر این تحقیق آلیاژ آلومینیوم ( 356A(مورد استفاده قرار گرفت. جهت ایجاد کرنش در ساختار از روشECAP استفاده شدکه یکی از روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید است. در این روش دو کانال با سطح مقطع برابر تعبیه شده که نمونه تحت فشار زیاد از کانال اول به کانال دوم رانده می شود. با افزایش میزان کرنش کرویت بالاترو ابعاد ذرات کوچک ترخواهد بود و نیز کروی شدن سریع تر ایجاد می شود تغییرات ریز ساختار نیمه جامد در مسیر های مختلف اعمال کرنش ، مسیر A و مسیرBC نیز مورد بررسی قرار گرفته است.