سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده کمال تفرشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
علی مطیع نصرآبادی – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
امیرحسین امیدوارنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر، قطب علمی پردازش ه

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با کمک دو روش تجزیه به مدل های تجربی (Empirical Mode decomposition) و بعد همبستگی (correltion dimension) به بررسی زمان شروع حمله صرع در سیگنالهای EEG بپردازیم. روش تجزیه به مدهای تجربی یک روش کلی برای آنالیز داده های غیر خطی و غیر ایستا می باشد. ایده اصلی این روش تجزیه سیگنال به تعداد محدودی توابع مدهای ذاتی (intrinsic mode functions) می باشد. این روش تجزیه قابل تطبیق با سیگنال مورد بررسی می باشد. زیرا پایه ها مستقیماً از روی خود سیگنال مرجع به دست می آیند. از طرفی، نشان داده شده که هنگام وقوع حمله، بعد همبستگی سیگنال های صرعی کاهش می یابد. در روش ابتکاری ما، بعدهمبستگی در یک فضای شبه حالت استخراج و لحظه شروع حمله آشکار می شود. با استفاده از این دو روش معیارهایی تعریف می شوند که به کمک آن زمان شروع حمله صرع از سایر قسمتهای سیگنال تمایز پیدا می کند. نتایج حاصل، کارآیی این دو روش را برای تشخیص شروع حمله صرع نشان می دهند.