سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
علی نقی میرمویدی – دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
بالتوری سبز (Chrysoprela carnea Stephens) از حشرات مفید بوده که توان شکارگری بالایی در تغذیه از سایر حشرات دارد. لاروهای پراشتهای آن از بند پایان کوچک با بدن نرم تغذیه می کنند و دامنه میزبانی وسیعی دارند و شته ها، شپشک ها،زنجرک ها، مگس های سفید، پسیل ها، تریپس ها، شپش های کتاب، تخم و لارو پروانه ها، کنه های گیاهی، تخم و لارو سوسک ها، دو بالان، زنبورهای Symphyta و سایر بالتوری ها را شکار می کنند. افراد این خانواده به علت تغذیه لارو اکثر گونه های آن از شته ها به شیر شته (Aphid lions) نیز معروفند. از این حشره در کنترل آفات گیاهی در قالب برنامه های کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات استفاده می شود. بدین منظور آن را در اتاقک های رشد که در آن ها دما و رطوبت و سایر پارامترهای بیولوژیکی برای رشد حشره تامین شده باشد به تعداد مورد نیاز پرورش می کنند. هدف از انجام این برنامه بررسی خصوصیات زیستی این حشره است که در بسیاری از موارد ناشناخته مانده است. این حشره مفید به دلیل خصوصیات خاص و منحصر به فرد خود به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر و کارا در برنامه های کنترل بیولوژیک آفات به کار می رود و هم اکنون در سطح تجاری در اغلب کشورهای پیشرفته جهان پرورش داده شده و رها سازی می شود.