سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته دادفر – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور داراب
زهره فتحی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور داراب

چکیده:

به دلیل گستردگی زیست گاه ماهیان سطح زی، این ماهیان یکی از منابع بالقوه پروتئینی در آب های جنوبی کشور م یباشند.حضور این ماهیان در سطوح اولیه تولیدات دریایی به عنوان اولین مصر فکنندگان و همچنین نقشی که این ماهیان در تغذیه ماهیان سطح زی درشت دارند، نشانگر اهمیت اکولوژیکی این ذخایر ارزش مند است. با توجه به توسعه روش صید پرساین دوقایقی در جزیره قشم، میزان صید این سطح زیان ریز افزایش چشمگیری داشته است.