سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رضوانی – گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
حمیده سراوانی – گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
اسفندیار هادی – گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

چکیده:

ساختاربلوری کمپلکس3 [{Cu(phen)2}2(μ-apc)](PF6) بوسیله کریستالوگرافی اشعه x مشخص شد، این کمپلکس دارای سیستم تری کلینیک با 2= Z سیستم بلوری P ī با a = 12.7700(19 )Å, b = 13.1230(16)Å, c =20.855( با( 3 ، α=74.893(3)°, β = 88.756(15)°, γ=82.277 (4) ، V=3337.0(8) Å3, می باشد. این ساختار بوسیله 16038 پراش با R= 0.0685, I>2s(I) معین شد.