سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیرایه وحدانی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان
امیر روضاتیان – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی چند لایه ایهای Co/Pd که به روش کندوپاشی تهیه شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیریهای پراش پرتو X در زاویه های بزرگ که با استفاده از منبع پرتو ایکس( Cuk(a آزمایشگاهی صورت گرفته است بیانگر ساختاری دوره ای از لایه ها می باشد که صفحات با جهت (111) با نظم خوبی عمود بر سطح قرار گرفته اند. ارتباط بین قله های مختلف ظاهر شده در طیف پراش بر حسب تعداد دولایه ایها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با استفاده از اطلاعات بخش آینه ای و غیر آینه ای بازتاب خراشان پرتو X انجام شده در محل سینکروترون ESRF فرانسه ساختار بین لایه ای مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج پراش پرتو X در زوایای بزرگ مقایسه شده است. اندازه گیریهای VSM برای تمامی نمونه ها ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی را نشان داده اند و بیشترین مقدار( K(eft برای نمونه هایی که بالاتر مقدار پارامتر فراکتال را داشته اند بدست آمده است.