سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دولتی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
احمد قهرمانی نژادقره لر – دانشجوی کاشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ادامه تحقیقات درزمینهنانووایرها در این مقاله خواص مختلف نانووایرهای فلزی کبالت و آلیاژهای کبالت – نیکل مورد بررسی قرارگرفت نانووایرها در داخل حفرات تمپلیت های منظم اکسید آلومینیوم رسوب داده شدند. تمپلیت های منظم اکسید آلومینیوم با روش آندایزینگ دو مرحله ای ساخته شدند و قطر و طول حفرات به ترتیب درمحدوده ابعادی 3000-5000 nm30-35 nmتنظیم گردیدند خواص مختلف نانووایرها از نظر ترکیب شیمیایی مورفولوژی وخواص مغناطیسی با استفاده از تکنیک های مختلف VSMTEM ,AFM ,SEM ,EDX ارزیابی گردید طی این تحقیق مشاهده شد که بین غلظت یونها درمحلول با ترکیب آلیاژی نانووایرهای بدست آمده رابطه مستقیمی وجود دارد نیز مشاهده شد که درمحدوده پتانسیل بهینه بدست آمده تغییرات پتانسیل تاثیر چندانی در ترکیب شیمیایی نانووایرهای بدست آمده ندارد در بین نانووایرهای بررسی شده نانووایرهای با ترکیب 55% کبالت 45% نیکل دارای بالاترین خواص مغناطیسی هستند و کمتری خواص مغناطیسی دراین بین مربوط به آلیاژ 70% کبالت – 30% نیکل می باشد.