سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
احسان تیموری اصل – دانشگاه آزاداسلامی گچساران
شاپور رمضانی –

چکیده:
دراین تحقیق سطح انرژی پتانسیل و حدواسط را بدست می اوریم با استفاده ازنظریه حالت گذاردربررسی سینتیکی واکنشها و استفاده ازروش محاسباتی ab initio منحنی انرژی پتانسیل برای کلیه مسیرها رسم شده و انرژی حدواسط بدست آمده نقاط روی این مسیر ازقبیل واکنش دهنده حدواسط و محصولات بهینه سازی شدند که باتست فرکانس صحت حدواسط تاید شد و انرژی مولکولها با انرژی نقطه صفر اصلاح شد با داشتن انرژی مولکولها نسبت به مواد اولیه بدست آمد و نمودار انرژی پتانسیل محصولات و حدواسطه نسبت به مواد واکنش دهنده به دست آمد