سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پیشکو – کارشناس ارشد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
مسعود نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
علی نجفی – کارشناس منآبع طبیعی اداره منآبع طبیعی شهرستان خوانسار

چکیده:

شهرفارسان در استان چهارمحال و بختیاری با جمعیت ۲۰۰۹۷ نفر با قرار گیری در یک منطقه دامنه ای مشرف به رودخانه خشکه رود از یک طرف در معرض هجوم سیلآبهایی است و از طرف دیگر در داخل خود محدوده شهری عدم توجه به شرایط طبیعی شیب و توپوگرافی در امر ساخت و ساز و نیز ناکارایی و عدم توجه به مسائل هیدرولیکی جریان و یا کاهش بهره دهی مجاری و تأسیسات قدیمی جمع آوری و هدایت روانآب سطحی باعث شده است که اثرات نامطلوب این امر بصورت آب گرفتگی کانالها و مجاری انتقال هرزآب، سردرگمی در شناسایی مسیرجویها و انهار، مشکلات بهداشت ناشی از تجمع آب در مجاری و سایر موارد ناهنجار بروز نماید. براین اساس مطالعات سیستم حرکت آبهای سطحی و نحوه زهکشی زیرحوضه های شهری و چگونگی هدایت هرزآبهای جریان یافته در محدوده شهر و مناطق بالادست مشرف بر آن انجام گردید. در این مطالعه ۶ زیرحوضه بالا دست (شمال) شهر فارسان با مساحت ۳۹/۲۱۶ کیلومتر مربع و یک حوضه بزرگ در غرب با مساحت ۲۰۲ کیلومتر مربع به همراه ۴۳ زیرحوضه شهری فارسان به مساحت ۶۸/۸۵۱ هکتار جهت تعیین وضعیت سیلخیزی و تولید روانآب آبهای سطحی واحدهای هیدرولوژیکی شهری تعیین گردید. مناطق بحرانی هیدرولوژیکی شهری جهت اعمال نظرات کارشناسی در جهت حل مشکلات موجود مشخص شد. در نهایت اقدام به طراحی و ارائه سازه مناسب و راهکارهای مدیریتی جهت تسهیل جمع آوری، هدایت و دفع آبهای سطحی گردید. یافته های این مطالعه نشان میدهد که با بررسی جامعی که در مقوله شبکه آبهای سطحی شهر فارسان صورت گرفته است می توان با اشراف بیشتری در بحثها و مسائل مرتبط با این موضوعه در خصوص مسائل هیدرولیک جریان، طراحی پل بر رودخانه خشکه رود، بهینه سازی مقاطع کانالها و طرح احداث خاکریز ایمن سازی تصمیم گیری نموده و در مواقع بحرانی مدیریت سازنده ای را مبتنی بر مطالعات صورت گرفته اعمال نمود.