سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام عبابافی – دانشجوی دکتری حمل و نقل – مدیر عامل سازمان قطارشهری تبریز و حومه
عبدالله بابائی – کارشناس ارشد راه و ترابری- سازمان قطارشهری تبریز و حومه

چکیده:

سیستم تهویه تونل و فضاهای زیرزمینی در مرحله ساخت و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر در فضاهای زیرزمینی ریلی از جنبه ایمنی و تامین فضای مناسب برای مسافرین نیز مورد توجه می باشد. از این رو مطالعه و تامین سیستم تهویه مناسب برای متروها که محل حضور مسافران و قطارهای زیادی است بایستی با دقت بیشتری انجام شود این مورد با بررسی اقتصادی و توجه به مرحله بهره برداری باید توام باشد. در این مقاله ضمن بررسی سیستم های مختلف تهویه متداول در خطوط ریلی جهان به بحث تهویه در متروها پرداخته و به عنوان مطالعه موردی سیستم تهویه محدوده زیرزمینی فاز یک از خط یک مترو تبریز بررسی شده است.