سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب مهرپویا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز .
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمالغرب
ناصرعلی اصغرزاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ابوالقاسم محمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

مصرف بیرویه کودهای شیمیایی در کشاورزی امروز موجب بروز آلودگی های اکولوژیکی در محیط شده و در این میان مصرف بیش از حد کودهای نیتراته و خاصیت آبشویی شدید آنها در خاک موجب ورود آنیون نیترات به جریان آبهای سطحی و زیرزمینی میشود که بررسی های انجام یافته در آبهای زیرزمینی دشتهای با کاربری زراعی نشانگر افزایش آنیون نیترات به مقادیر بالاتر از حد استاندارد برای مصارف شرب و سایر استفاده ها از منابع آب آن مناطق میباشد . در حال حاضر مقدار استاندارد آنیون نیترات برای آب شرب در ایران 50 mg / l و در ایالات متحده آمریکا44 mg / lو در اروپا 25 mg /lتعریف شده که بررسی آمار کیفیت آبهای زیرزمینی دشت های تحت کشاورزی استان آذربایجانشرقی بیانگر مقادیر غیر مجاز آنیون نیترات در آنها میباشد که با توجه به تامین آب شرب اغلب مناطق مسکونی از منابع آبهای زیرزمینی وجود مقادیر زیاد این آنیون موجب به مخاطره افتادن سلامتی جوامع انسانی میگردد . همچنین ورود آنیون نیترات به آبهای سطحی از طریق زه آبهای کشاورزی و الحاق جریانات سطحی به مخازن سدهای احداث شده موجب بروز پدیده غنی شدن آبها از مواد غذایی شده و متعاقب آن جمعیت میکروارگانیسم های مختلف در مخازن سدها بالا رفته و خود میکروارگانیسم ها یا متابولیت های تولیدی آنها موجب آلودگی آب ها از نظر فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی میشود . لذا کنترل زه آبها و تخلیه آلودگیهای شیمیایی و فیزیکی آنها یکی از چالشهای پیش روی جوامع امروز میباشد و از آنجاییکه روشهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه فاضلابهای کشاورزی و صنعتی و خانگی هزینه زیادی داشته و پسماندهای حجیم چنین تصفیه خانه هایی معضل دیگری بر معضلات محیط زیست می افزاید از اینرو بکارگیری روشهای کم هزینه و با حداقل پسماند یا با پسماند قابل استفاده در سایر بخشها میتواند گزینه خوبی باشد که در این میان روشهای تصفیه بیولوژیکی Bioremidiation گزینه مناسبی میباشند .