سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
روح الله تقی زاده مهرجردی – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
علی اصغر ذوالفقاری – استادیار دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان.
فریدون سرمدیان – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
نورایر تومانیان – استادیار خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

چکیده:
در طول زمان، فرآیندها و پدیده های مختلف باعث تشکیل و تکامل اشکال زمین شده است. بررسی لندفرم ها و شناخت تنوع آنها، بینش خاکشناس را در رابطه با شناخت تنوع خاک ها و شناسایی و نقشه برداری دقیق آنها بهبود می بخشد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تنوع خاک با استفاده از اندازه گیری شاخص های تنوع در یک توالی سلسله مراتبی از سطوح رده بندی خاک و واحدهای زمین ریختی در منطقه خشک اردکان است. بر اساس تکنیک هایپر کیوب محل ۱۸۷ پروفیل در منطقه اردکان به وسعت ۷۲۰۰۰ هکتار انتخاب گردید. از لایه های ژنتیکی کلیه مقاطع، نمونه برداری و برای تجزیه به آزمایشگاه منتقل گردید و خاک ها بر اساس سیستم طبقه بندی خاک آمریکا، تا سطح فامیل طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که سطح طبقه بندی از زمین نما به طرف سطوح ژئومرفیک کاهش می یابد، شاخص های تنوع از ۲۱/۴ به ۱۰/۱۸ افزایش می یابد. علت افزایش شاخص های تنوع می تواند به افزایش توأم شاخص-های غنا و یکسانی در خلال استفاده از اطلاعات کوچک مقیاس در تجزیه و تحلیل مقیاس های بزرگتر در سلسله مراتب ذکر کرد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص های تنوع از سطح رده به فامیل خاک افزایش می یابند.