سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهرداد احمدی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
محمدرضا رسایی –
محمود همتی –
ماندانا رحمانی –

چکیده:
علت اصلی بسته شدن برخی چاه ها و افت تولید مخزن رسیدن چاه ها به مقدارکمینه ی فشارته چاهی بود ازانجایی که مخزن درحالت زیراشباع قراردارد و فشارمخزن فاصله ی زیادی تا فشارحباب و تشکیل کلاهک گازی دارد لذا به همراه تولید نفت میزان قابل توجهی ازگاز همراه درمیدان تولید میگردد البته ازلحاظ موقعیت جغرافیایی نیز درمجاورت این میدان چندمیدان گازی قراردارد شبیه سازی عددی مخزن می تواند ابزار مناسبی برای تلفیق اطلاعات دراختیار بگذارد اطلاعات حاصل ازارزیابی های ازمایشگاهی نه تنها روشی که باید مورد استفاده قرارگیرد را مشخص می کند دراین پروژه شبیه سازی روشهای ازدیاد برداشت دریکی از مخازن نفت ایران انجام شده و بازیافت نفت با غلظت های مختلف پلیمر تزریقی بررسی شده است نتایج نشان میدهندبا افزایش غلظت پلیمر برش آب به دلیل زیادشدن ویسکوزیته آب کاهش و بازیافت نفت بیشتر می گردد و همچنین تزریق گاز درلایه کربناته بازیافت بیشتری نسبت به دیگر سناریوها دارد