سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن رخش ماه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
علیرضا ردائی –

چکیده:
نفت خام به هنگام استخراج ازچاه دارای مقادیرنسبتا زیادی آب نمک و موادجامد می باشد که هرچه درصدشان بیشتر باشد مرغوبیت نفت کاهش می یابد مقدار آب و رسوبات همراه گاه با 10درصد حجمی درنفت ورودی می رسد از این رو می بایست نفت را به کارخانه های نمکزدایی فرستاده تا آب نمک و رسوبات موجود درآن گرفته شود این فرایند موجب تولید پسابهای صنعتی حاصل ازنمک زدایی شده که حاوی مقادیرزیادی آب نمک ذرات سنگین نفتی روغن چربی و برخی فلزات سنگین می باشد باتوجه به آلودگیهای زیست محیطی پساب مذکور و همچنین حجم بالای این پساب درواحد نمک زدایی گچساران دو درهفته به 45000الی 70000بشکه می رسد نیاز به دفع این پسابها درچاه های دفعی که درجوار واحدهای نمک زدایی حفر شده اند ضروری می باشد باتوجه به این نکته که آب زائد می بایست درخلل و فرج موجود درسنگ مخزن تزریق شود وجود ذرات سنگین نفتی که بیشتر شامل ذرات پارافینی رزینی و آسفالتین ها می باشند به همراه رسوبات ریز همراه ان موجب تجمع این مواد درخلل و فرچ سنگ مخزن درنزدیکی دهانه چاه شده و لایه ای عایق مانند و اسفالتین تشکیل داده که منجر به کاهش نفوذپذیری چه و حتی عدم کارایی چاه دفعی میگردد.