سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
الهام صالحی – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اردکان
مجید مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اردکان
پریسا خوش نفس – دانشجوی رشته دامپزشکی مجتمع آموزش عالی اردکان

چکیده:
آلودگی دام های اهلی به کیست هیداتیک از اهمیت بهداشتی و اقتصادی بالایی برخوردار است. لذا ضرورت بررسی های همه جانبه در این زمینه و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی به این انگل احساس می شود. در این مطالعه شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتیک در ۶۰۰ راس گوسفند کشتار شده در شش ماهه اول سال ۹۱ در شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی و تشخیص موارد آلودگی بر اساس مشاهده، ملامسه و برش بافتی بود. در سال ۹۱، ۲۷ مورد آلوده به کیست هیداتیک بودند که از این تعداد میزان آلودگی اندام های ریه و کبد به ترتیب ۲۷ راس و ۲۱ راس بود. آلودگی در قلب و کلیه و طحال مشاهده نشد. همچنین ۶ راس دارای آلودگی توام در ریه و کبد بودند. نتایج حاصل از آنالیز آماری هیچگونه اختلاف معناداری بین جنس نر و ماده نشان نداد ولیکن رابطه آماری معنی داری بین سن دام ها و میزان آلودگی مشاهده گردید و در سنین بالای ۲ سال میزان آلودگی بیشتر شده بود (P<0/05). این مطالعه نشان می دهد که آلودگی در این منطقه مربوط به حیوانات کشتار شده ای می باشد که از استان های همجوار آمده بودند . در صد آلودگی در این شهرستان و حتی استان یزد به علت آب و هوای کویری و همچنین دادن غذای دستی، نسبت به سایر استانها پایین تر می باشد.