سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا خانلری – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
الهام خدادوست – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
حیدر فری پور – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

تک بلورهای KBr (Cd) با درصدهای مولی مختلف ناخالصی کادمیم یعنی 0/2و 0/4و 0/6 درصد به روش چوخرالسکی رشد داده شد سپس منحنی جذ ب قبل و بعد از پرتو دهی ونیز طیف لومینسا نس آنها گرفته شد .طبق مشاهدات باافزایش میزان ناخالصی از حدی بیشتر لومینسانس ثابت ما نده و پیش بینی می شود رو به کاهش رود. پس از قرار گرفتن تحت تابش یوننده، میزان مراکز رنگی F موجود در این بلور امکان خود جذ بی در ناحیه مرئی را بالا برده و بهره لومینسا نس را کاهش می دهد.