سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا حسن زاده – کارشناسی ارشد،عمران -سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر نیشابوری – استاد دانشکده مهندسی عمران، رئیس پژوهشکده آب، دانشگاه تربیت مدرس تهر

چکیده:

اصولاً؛ شکل گیری گردابه بر روی سازه های هیدرولیکی خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است . جریان چرخشی قوی در نزدیکی آبگیر ها موجب تشکیل گرداب با ورود هوا می گردد که این پدیده به علت اثر متقابل و پیچیده ی بین هندسه ی اطراف آبگیر و سرعت جریان و خصوصیات سیال از قبیل کشش سطحی و لزجت شکل می گیرد . در این میان آبگیر نیروگاه سدها بیشتر درمعرض اثرات زیان بار این پدیده قرار دارد . در سالهای اخیر محققین مطالعات گسترده ای بر روی این پدیده انجام داده اند، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر پایه مطالعات مدل های فیزیکی بوده است . از جمله عوامل مهم شکل گیری گرداب می توان جریان نزدیک شونده به آبگیر، عمق استغراق و عدد فرود را نام برد . در این مقاله پدیده گرداب با استفاده از شبیه سازی عددی توسط نرم افزار Fluent مورد بررسی قرار گرفته است مدل آبگیر نیروگاه سد کارون سه به صورت سه بعدی شبیه سازی عددی شده و مطالعات پارامتریک روی تغییرات عدد فرود با عمق استغراق بحرانی و به تبع آن تغییر قدرت گردابه صورت گرفته است .