سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان منبری – علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:

شبیه سازی عددی پاسخ الکتریکی آشکارساز های نوری نسبت به یک گستره ای از توانهای اپتیکی جهت طراحی بهینه عملکرد آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله تغییرات رفتار پاسخ الکتریکی آشکارسازنوری BGMSM نسبت به تغییرات توان اپتیکی پالس نوری تابیده شده بر سطح آن به شیوه عددی بررسی گردیده است. شبیه سازی عددی پاسخ آشکارساز نیاز به حل معادلات حاکم بر قطعه در وضعیت دینامیک دارد. بدین منظور با استفاده مدل سوق-پخش، معادلات اساسی نیمه هادیها، معادله پواسون بعلاوه دو معادله پیوستگی برای الکتروها و حفره ها، در دو بعد حل شده است. حل دینامیک این معادلات با استفاده از شیوه کاملا ضمنی انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که علیرغم اینکه میانگین جریان الکتریکی خروجی از قطعه با افزایش توان اپتیکی به صورت خطی افزایش مییابد ولی پهنای نصف ماکزیمم پاسخ الکتریکی تغییری نداشته است.