سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
همایون محمدی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی رضایی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید مهدی میرساجدی – گروه مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
در این تحقیق، برای ارزیابی اثر پدیده انتقال حرارت در پارامترهای عملکردی موتور، میدان جریان به صورت دو بعدی متقارن محود با روش عددی شبیه سازی شده است. تحلیل عددی جریان در نرم افزار فلوئنت برای حالت پایا با مدل توربولنسی k-Ɛ RNG و معادلات RANS به روش حجم محدود با حلگر density based به صورت ضمنی انجام شده است. در این مطالعه مشخص شد که عمده اتلاف حرارتی موتور، در بخش نازل بوجود می آید. همچنین انتقال گرمای جابجائی در نازل نسبت به تشعشعی غاب بوده و این موضوع در قسمت محفظه احتراق بالعکس می باشد. از نقطه بالستیک داخلی، پدیده اتلاف حرارت در مقایسه با حالت آدیاباتیک، فشار محفظه احتراق را حداکثر تا 0/11% کاهش داده تراست متوسط نیز حداکثر تا 0/14% کاهش می یابد. بنابراین اتلاف حرارتی، عموما بر عملکرد بالستیک داخلی موتور تاثیر قابل ملاحظه ای نمی گذارد.