سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
همایون محمدی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی رضایی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عبدا… شادآرام – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
در پژوهش حاضر، به علل پیک فشاری غیر معمول و نوسانات تراست در شورع راه اندازی موتورهای سوخت جامد با پورت غیر یکنواخت می پردازیم. از آنجا که این معایب با راهکارها و شیوه های معمول اصلاح نمی شوند، دلیل این معایب را در خصوصیات ذاتی جریان جستجو کرده و بدین ترتیب به تحلیل عددی جریان با مدل توربولنسی k-Ɛ و مهادلات RANS به روش حجم محدود کاملا ضمنی برای جریان تراکم پذیر می پردازیم. با توجه به وابستگی خصوصیات جریان به هندسه پورت موتور، در مطلاعه پارامتریک با طبقه بندی موتورهای DTM در دو گروه HVT و LVT مشخص شد که با افزایش فاصله از ورودی پورت، سرعت محوری افزایش می یابد. همچنین نشان داده شد، برخی از مشخصات جریان جدایش یافته از قبیل اندازه ناحیه جدایش، توسعه مجدد جریان و انتقال حرارت در ناحیه چرخشی به عدد رینولدز بالادست بستگی دارد.