سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیمیا جمشیدی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند
داود جلالی وحید – دانشیار مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی سهند
داود ملک محمدی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

دراین مقاله فرآیند روانکاری الاستوهیدرودینامیک (EHL) برای جفت چرخدندة ساده با استفاده ازحل همزمان معادله رینولدز ومعادله الاستیک سطح در حالت گذرا باروش عددی تفاضل محدود و با
نوشتن کدی در محیط برنامه نویسی فرترن،حل شده است .. درדֵایتاثر پارامترهای مختلف موثر بر مینیمم ضخامت فیلم روغن بررسی شده است . باتوجه به نتایج بدست آمده , افزایش درمقدارسرعت باعث افزایش مینیمم ضخامت فیلم روغن وافزایش باراعمالی باعث کاهش آن می شود