سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر آقایاری – کارشناس ارشد – پژوهشگاه نیرو
حسین محمدنوازی – کارشناس ارشد – سازمان هوافضا
مجتبی اسماعیلی – کارشناس ارشد – سازمان هوافضا

چکیده:

در این مقاله روشهای تحلیلی و عددی برای حل تلاطم سیال و محاسبه فرکانسهای طبیعی آن در مخازن مستطیلی، استوانه ای دایره ای و حلقوی ارائه شده اند. نتایج تست ارتعاشی فرکانس پایین برای اندازه گیری فرکانس طبیعی تلاطم برای مخزن استوانه ای دایره ای نیز برای ارزیابی محاسبات تحلیلی و عددی ارائه گردیده است. بررسی نتایج، دقت مطلوبروشهای عددی واستفاده از نرم افزار Ansys را در تخمین فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای مودهای متقارنو پادمتقارن عرضی بخصوص در مخازن پیچیده ای مانند استوانه ای حلقوی نشان میدهد. کار حاضرنشان میدهد که روشهای عددی می توانند جایگزین مناسبی برای تستهای تجربی و روشهای تحلیلی بخصوص در مطالعه مخازن پیچیده و یا مودهای بالای تلاطم سیال باشند.