سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهدی جهانگیری – کارشناس مهندسی مکانیک،شرکت ملی نفت ایران

چکیده:
ازآنجا که هنگام وزش بادهای شدید امکان ایجادپدیده کمانش درمخازن ذخیره وجود دارد که می تواند موجب خسارت و هزینه زیادی گردد دراین مقاله پدیده کمانش درمخازن ذخیره فاقد سقف و درمرحله ساخت را بررسی نمودیم برای تقویت این مخازن ازچندین کابل جهت جلوگیری ازکمانش استفاده شد روش نیوتن – رافسون برای حل معادلات غیرخطی کمانش مخازن به کارگرفته شد پدیده کمانش درمخازن با استفاده ازمشخصات مخازن واقعی و با ایجاد مدل سه بعدی اجزای محدود درنرم افزار ANSYS شبیه سازی گشته و تغییر فرم های ایجاد شده درمخازن پس ازکمانش نشان داده شد ازمقایسه باربحرانی کمانش درمخازن سرباز با و بدون کابل نتیجه گرفته شد که استفاده ازکابل باربحرانی کمانش را افزایش داده و احتمال ایجاد کمانش درمخازن را نسبت به حالت بدون کابل تا حدبسیارزیادی کاهش میدهد همچنین نشان داده شد که برای مخازن با و بدون کابل افزایش نسبت ارتفاع به قطر مخازن منجربه کاهش نیروی بحرانی کمانش و افزایش نسبت شعاع به ضخامت مخازن موجب افزایش باربحرانی کمانش مخازن می گردد.