سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیومرث رحمانی – شرکت مدیریت تولید برق نکا

چکیده:

کارکرد بدون اشکال ترانسفورماتورهای قدرت از نظر اقتصادی و افزایش قابل یت اطمینان از بهره برداری شبکه انتقال نیرو اهمیت زیادی دار ند . رفع اشکال ترانسفورماتور قبل از وقوع یک حادثه جدی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . یکی از فاکتورهای مهم برای افزایش عمر ترانسفورماتور، انجام بموقع تعمیرات و رفع اشکال آن قبل از بروز یک اشکال واقعی می باشد . ولی مشاهده شده است ترانسفورماتورهای تعمیری بدلایل گوناگون پس از گذشت مدت کوتاهی از بهره برداری آن ها صدمه دیده و قابلیت اطمینان بهره برداری سیستم انتقال نیرو را مختل می نمایند . بعضاً نیز منجر به واردنمودن خسارت زیاد به دیگر تجهیزات و در مواردی سبب خروج دراز مدت واحدهای تولیدی می گردند . در این مقاله در رابطه با وقوع حادثه در ترانسفورماتورهای تعمیری تحقیقاتی انجام گردید . علت صدمه ترانسفورماتورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای جلوگیری از وقوع حادثه دیگر ترانسفورماتورهای تعمیری پیشنهاداتی ارائه شد